Vad kan göras åt luften på Hornsgatan?

Fönster

Det finns flera olika sätt att förbättra luften på Hornsgatan och i resten av Stockholm. Sannolikt behövs flera insatser sättas in i kombination. Vårt nätverk tar inte ställning till exakt vilka åtgärder som bör genomföras, men vi håller för troligt att det inte räcker med spolning av gator och liknande. Det måste till styrmedel som på allvar minskar trafikmängderna.

Här är några exempel. Alla åtgärder faller säkert inte alla i smaken – men några av dem måste införas!

- Åtgärder mot dubbdäcksanvändningen. Det finns numera däck som är minst lika bra i de flesta halksituationer.
- Skärpta krav på miljözonen kring Stockholm för lastbilar och de värst förorenande fordonen.
- Minskat antal parkeringsplatser på arbetsplatser i staden för att motverka bilpendling.
- Nya betalstationer för trängselskatt även inne i själva staden.
- Utbyggnad av kollektivtrafiken.
- Stopp för parkeringshusutbyggnaden.

Vissa andra åtgärder bör också undersökas, men vi tror att de har marginell betydelse, som spolning, CMA-behandling, hastighetsdifferentiering och plantering av fler träd.