Renare luft på Hornsgatan – nu

Fönster

Hornsgatan är en av Europas mest nedsmutsade gator. Men Stockholms stad blundar för detta.

De regler som finns i miljöbalken om miljökvalitetsnormer överskrids ständigt på Hornsgatan – liksom på flera andra gator i Stockholm.

Nu har vi fått nog! Vi som bor och jobbar på Hornsgatan och runtom har rätt att kräva ren och laglig luft. Gör som vi, häng ut ett vitt tygstycke utanför ditt fönster och låt det hänga tills politikerna börjar följa lagen och gör något åt den dåliga luften.

 

Hälsningar från 90°- klubben
(Häng ut din vittvätt – se hur länge den förblir vit.)

 

 

 

Epost

Naturskyddsföreningen stödjer de boendes rätt till ren luft