Luften på Hornsgatan anmäls

Fönster

Den 21 januari 2008 lämnade sju medlemmar i Naturskyddsföreningen som bor på Hornsgatan in en formell anmälan om överskridna miljökvalitetsnormer till Stockholms stad. Kommunen har ett legalt ansvar att göra något åt den hälsofarliga luften, anser anmälarna.

Naturskyddsföreningen och anmälarna tänker driva anmälan ända till EU om det behövs, eftersom reglerna ytterst vilar på EG-direktiv om miljökvalitetsnormer.

Läs anmälan här.